single lock standing seam

Stikfalspanel

element

Den elegante fasaden med den sterke profilen​

 

Stikfalspanel er et elegant fasadesystem  som kan monteres både horisontalt og vertikalt. Panelene er montert ved hjelp av innstikk, slik at sluttresultatet blir en elegant overflate med innfelte ledd.

Stikfalspanelets konstruksjon kan justeres til fugebredden. Jo bredere fuge, desto sterkere markerte linjer, mens en smalere fuge gir et mer ensartet uttrykk. Det er et vedlikeholdsfritt og værbestandig system som er godt egnet for bygninger som vil ha en bærekraftig arkitektur og konstruksjon.

Panelene er tilgjengelig i lengder på seks meter. De monteres lett ved hjelp av innstikk, og settes sammen med klemmer eller skruer.


Andre bredder kan spesialproduseres.

 
Speildimensjoner (standard) 200, 250 og 300 mm
Fugebredde 10 eller 20 mm.
Paneldybde 24 mm
Materialtykkelse 1,0 mm

 

Panelene kan monteres både horisontalt og vertikalt.      

Fordeler med systemet:
 
Technicité Profilerte baner gir en stilig fasade uten synlige fester.
Discrete Tilgjengelig i flere forskjellige utførelser og størrelser. 
Simplicité de pose Monteres både horisontalt og vertikalt. 
Discrete Monteres uten spesialverktøy.      
Stikfals Stikfals 2 Stikfals 14
 
Stikfals 3 Stikfals 4 Stikfals 5
 
Stikfals 6 Stikfals 7 Stikfals 8
 
Stikfals 9 Stikfals 10 Stikfals 11
 
Stikfals 12 Stikfals 13  

Underlag:


Både tre- og metallskjelettet kan brukes som underlag. Begge alternativer kan brukes for både horisontal og vertikal montering.

TRESKJELETT METALLSKJELETT
underkon lodret kopi underkon vandret kopi
Treet i skjelettet som skal bære panelkledningen vil komme fra bartrær (f.eks gran eller furu). Lektene monteres over panelenes lengderetning. Lommefalspanel kan monteres på et metallskjelett av justerbare beslag og skinner. Beslagene som er montert på bærekonstruksjonen benyttes for å justere posisjonen til skinnene. 
 

Ventilasjon: Stikfals må alltid monteres på ventilert konstruksjon. Luftspalten bak panelene må være tilstrekkelig for å sikre nødvendig ventilasjon.

Montering: Panelene er montert ved hjelp av innstikk, slik at sluttresultatet blir en elegant overflate med innfelte ledd.

Montering : Velg mellom to monteringsalternativer for lommefalspanelene:

fastgorelse hafte med hojre hand ny
Montering på høyre side.I panelene finnes det et ovalt hull, og panelene skrus på. Flathodede skruer skal benyttes. Montering med ekspansjonsklemmer. Platene festes på midten, og endene monteres med klemmer. 
 

Ved bestilling:

Fugebredden som dannes i den langsgående spalten mellom de to lommefalspanelene, er enten 10 eller 20 mm bredde.

Målet bør bestemmes før konstruksjonen tegnes. Det bør også spesifiseres ved bestilling av panelene.

Ved horisontal montering kan det være en fordel å få panelene levert med endelokk.

For nærmere opplysninger, kontakt VMZINC: